Nieuws

Welkom op de site van Brede School West

Brede School West is een samenwerkingsverband van diverse instellingen voor onderwijs, welzijn, kinderopvang, (cultuur)educatie, sport en gezondheidszorg in Enschede West.

Vanuit deze unieke samenwerking organiseren wij diverse kleine en grote activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-16 jaar, hun ouders/verzorgers en de wijk- en buurtbewoners in stadsdeel West.

Samen zorgen wij voor afstemming in de wijken en werken we aan de doorgaande lijnen in het stadsdeel op het gebied van o.a. taal(ontwikkeling), sport & beweging, zorg en kunst & cultuur.

Het programma voor 'West Wil Wel! Gluren bij Culturen' op 27 mei 2015 vind je hier.